Свържи се с екипа по поддръжката

Нуждаеш се от помощ за своя Coolpad продукт? Намери най-близкия оторизиран сервиз на Coolpad.

Bulgram Chiprovtsi Str. 7, Sofia 1303, Bulgaria
Most Computers OOD Blv.Shipchenski prohod 37, 1111 Sofia, Bulgaria www.most.bg
Germanos Service Bulgaria D.Mollov 8, Soravia bld., Sofia, Bulgaria
Visit your country site